Ali Koç’tan Lale Orta sorusuna cevap: ‘Cezalandırılmaları zorunludur’

Ali Koç, Etik Kurulu’nun sorduğu, “1- Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?

2-Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?” sorularına cevap verdi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından 4 Kasım 2023 tarihinde Kulübümüze iletilen yazı ile başlatılan soruşturma çerçevesinde Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un bilgilerine başvurularak aşağıda yer verilen soruların cevaplanması ve varsa ilave açıklamalarımızın TFF Etik Kurulu’na iletilmesi talep edilmiştir.

”1- Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?

2-Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?”

Başkanımız Ali Y. Koç’un ilgili sorulara yanıtları Etik Kurulu’na iletilmiştir.

Türk futbolunun daha adil ve şeffaf yönetilmesi adına soruşturma dahilinde olan tüm ilgililerin sözlü beyanlarına başvurulması gerektiği konusunun da gündeme getirildiği yanıtları aşağıda tüm kamuoyunun da bilgi ve dikkatine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ETİK KURULUNA

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu (”Kurul”) tarafından gönderilen 04.11.2023 tarih 2023-15 E./33-16 sayılı yazı ile Kurul nezdindeki inceleme çerçevesinde bilgilerime ihtiyaç duyulduğu, ilgili yazı içerisinde aşağıda yer verilen sorulara cevaplarımın ve varsa ilave açıklamalarımın Kurulunuza iletilmesi talep edilmiştir.

”1- Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?

2-Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?

Bu kapsamda şahsıma yöneltilmiş olan sorulara cevaplarımı ve açıklamalarımı aşağıda Kurulunuzun dikkatine sunmaktayım.

Kulübümüz, söz konusu iddiaların ortaya atılmasının hemen ardından 19.10.2023 tarih ve 522 sayılı yazı ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na başvurmak suretiyle ”iddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını” talep etmiştir. Kurulunuz tarafından başlatılan bu sürecin Kulübümüzün başvurusu üzerine başlatılıp başlatılmadığı hususunda bugüne kadar TFF Yönetim Kurulu tarafından Kulübümüze herhangi bir bildirim yapılmadığı gibi bilgi dahi verilmemiştir.

Kaldı ki tarafımızca yapılan ve Türk futbolunda etik dışı davranışların önlenmesini amaç edinen tek başvuru bu değildir. Nitekim her gün bir başka vahim iddianın ortaya atıldığı Türk futbolunda ciddi otoriteler tarafından dile getirilen ve dayanaksız olmayan tüm iddiaların soruşturulması adına tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na mütemadiyen başvurulmaktadır.

Her şeyden evvel, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanlığı görevine geldiğim ilk günden bu yana Türk futbolunun daha dürüst, daha şeffaf ve daha adil yönetilebilmesi adına gösterdiğim haklı duyarlılık futbol kamuoyunun malumudur. Türk futbolunu gerek ahlaki gerekse yönetsel olarak hak ettiği seviyeye taşıma gayesiyle yola çıkmış bir kişi olarak, Galatasaray A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Erden Timur’un dayanaktan yoksun ve tamamen mesnetsiz iddialarına cevap verme lüzumu doğmuş olması dahi şahsım adına en hafif tabirle talihsizliktir.

Yazınıza hitaben, Adana Demirspor A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsünün, dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini Kurulunuzun bilgisine sunarım.

Kurulunuzun malumu olduğu üzere, kural olarak ispat yükü iddia sahibine aittir. Ancak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların adeta ”çamur at izi kalsın” düşüncesi ile rahatça dile getirilebilmesi ve nihayetinde cezasız kalması yalnızca Türk futbolunun değerine zarar vermekle kalmayıp, kişileri ve kurumları zan altında bırakarak toplumsal olayları körüklemektedir. Zira söz konusu iddialar, 17 Ekim 2023 tarihinde ortaya atılmış ve üzerinden yirmi gün gibi uzun bir süre geçmesine karşın iddia sahibi tarafından herhangi bir delille desteklenememiştir.

Sadece 17 Ekim 2023 tarihli programda ortaya atılan iddialarla sınırlı kalınmaksızın, TFF delegesi olan eski hakem Ahmet Çakar tarafından Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ortaya atılan bir kısım iddiaların da incelenmesi ve Etik Kurulu nezdinde soruşturma açılması gerektiğine yönelik başvurumuz 4 Ekim 2023 tarihinde TFF Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Üzülerek gözlemlemekteyiz ki Türk futbolunun daha şeffaf yönetilmesi ve vahim iddiaların soruşturulması adına attığımız tüm adımlar bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Bu aşamadan sonra beklentimiz, söz konusu müracaatlarımızın gerekli değerin gösterilerek soruşturulmasıdır.

Söz konusu olay özelinde gerekli soruşturmanın sağlıklı ve adil yürütülerek gerçeklerin gün yüzüne çıkması adına 5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında da açık bir şekilde dile getirdiğim üzere; eski MHK Başkanı Sayın Lale Orta’nın tarafıma VAR görüntüsü gönderdiğine dair iddiaya ilişkin iddia sahibi başta olmak üzere ilgili tüm tarafların sözlü ifadesinin alınması, gerçeklerin aydınlatılması adına bir zaruret halini almıştır.

Tarafıma iletmiş olduğunuz metinde iddia sahibinin yapmış olduğu açıklamaların deşifre edilmiş metninde yer verildiği üzere ”Lale Orta’nın var görüntüsünü Ali Koç’a göndermesi…kaydı var.”, ”Nerede olduğu da söyleyeceğim.”, ”Bunlar öyle sokak dedikodusu değil. Onu söyleyeyim. Doğru olduğu teyit edilmiş bilgi…” şeklindeki söylemleri net kanıtların bulunduğuna delalet etmektedir. Şüphe yok ki, Kurulunuzun yürüttüğü soruşturma kapsamında iddia sahibinin kendisinde bulunduğunu dile getirdiği kayıtların sunulması gerekmektedir. Sunulamaması veya sunulan belgelerin ortaya atılan iddiayı kanıtlar nitelikte olmaması halinde ise gerçeğe aykırı biçimde şahsımı ve başkanı olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fenerbahçe Futbol A.Ş.’yi töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa’nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve Etik Kurulu Talimatı’nın 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle Disiplin Kurulları ile Kurulunuzca ilgili yaptırımlarla cezalandırılmaları zorunludur.

Son olarak ise belirtmek isterim ki, gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin temeli olup TFF Etik Kurulu, Türk futbolunun yapısal probleminin çözülebilmesi adına kritik bir pozisyona ve büyük bir sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla, bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Bu doğrultuda, yukarıda da belirttiğim üzere, huzurdaki beyanlarıma esas teşkil eden soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasını ve iddia sahibi ile benim de dâhil olduğum iddiaların muhataplarının tamamının sözlü beyanlarının alınmasını talep ederim.

Saygılarımla

Ali Y. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx